SilverfallenMellan Lerdala och Timmersdala ligger Silverfallen där Karlsforsbäcken kastar sig ned från Billingen i ett antal forsar och fall på sammanlagt cirka 50 meter.

Lövskogen av ask och alm står som en katedral runt den, så här års, graciösa bäcken.
Utmed sluttningen finns flera gamla raserade brännugnar och lämningar av alunskiffer- och kalkstensbrott.I sluttningen i solsänkan åt vi en liten picnic bestående av medsmugglad ost från Engelska villan. Ninnas efterrättsost var så stor att hon orkade inte äta upp den. Den kom väl till pass nu. I vattensorlet.Med bättre tillgång till flora ska jag ta reda på vad det här är. Den växte ymnigt där i backarna runt forsen och de gamla brännugnarna.

Dag fyra...

Kommentarer