Inlägg

Visar inlägg från januari, 2016

Dingle källa

Bild
"Dingle källa, som veterligen är den vattenrikaste af alla i länet. Hennes åder är armstjock, och har hon förr varit begagnad både till hälso- och offerkälla; det sednare troligen i följd af det förra. Då det sker jordras omkring henne, tror man ofred stundar; och då sådana tid efter annan skett, har källan ändrat läge, hvadan uppkommit den sägen: att när denna källa flyttat sig till Dingle gård, sjunker denna, och då kommer domen, den yttersta."

Bohusläns Historia och beskrifning, af Axel Emanuel Holmberg ---- Andra upplagan efter författarens död genomsedd och rättad av G. Brusewitz. ---- Örebro, N. M. Lindh, 1867. Del 2. Norrviken, Sunnerviken och Oroust: Svarteborgs och Tose socknar. Projekt Runeberg.

1600-talshumor

Bild
Tittar man riktigt noga på låset och beslagen på vårt gamla linneskåp från 1622, kan man se att någon roat sig rätt ordentligt.
Magiskt Ebba!

Bild
I solnedgången. Precis innan den glödande solskivan sjönk ner bakom grantoppar och hustak, lyste den rakt in på Ebba Grip i vår stora slottssal.

Magi.

Det gamla huset med kakelugnarna

Bild

Januari

Bild
Alphonse Mucha. Les douze mois, De tolv månaderna. Janvier, La Neige (snön). Illustration från Magazine Cocorico, 1899.

Cocoricovaren fransk tidskrift som utgavs mellan åren 1898 och 1902. Den producerades avkonstnärenPaul-ÉmileBoutignyoch innehöll många bilder från konstnäreriArt Nouveau-rörelsen, bland andra ThéophileSteinlenochAlphonseMucha.

Cocorico säger franska tuppar.

Kuckeliku!