Inlägg

Altocumulus virga

Hållplats

Taklagskransen

Djursholms samskola

Djursholms samskola – Aulan och Thegerströms ekbacke.

Djursholms samskola – Lilla trapphuset

Djursholms samskola – Observatoriet