Badholmar i grådaskI Bovall finns Badholmarna. De har funnits där länge. Redan 1909 bildades ett badbolag i Bovall. Några framsynta personer hade insett att sillfisket började ta slut och att man på något sätt behövde dra turister till orten. Vad hade man? Vatten! Vad ville folk? Bada!Det bildades bolag och byggdes badinrättning och 1930 kunde man köpa till en bit strandremsa och ett par holmar för friluftsbad.Och här badas det hej vilt fortfarande. Även denna lite småkulna och regniga kväll.Mellan de små holmarna med sina vitgröna badhytter går det broar och bryggor i silvergrånat trä. Vackert.

Jag tyckte om stämningen den här kvällen. Halvdåligt väder, måsar, ejdrar, några badande pojkar och en fuktig, tät tystnad. Bohuslän.

Kommentarer