Gamla Svenska StäderBoken "Gamla Svenska Städer, gator och gränder - hus och gårdar" blir nästa bok i min bokpresentation. Ett samlingsverk i bilder jemte förklarande text utgifvet af Svenska Teknologföreningens afdelning för husbyggnadskonst. Häfte 5. Alltså måste det finnas flera i serien.

Just den här boken beskriver Sigtuna, Karlskrona, Visby, Kalmar, Nyköping, Torshälla och Gäfle.

Layuoten är så där härligt gammaldags, lite sirlig med kopparstick, anfanger och teckningar i en första del med obestruket lumppapper. Andra delen består av planscher med fotografier och målningar på bestruket, mycket vitare papper.KARLSKRONAFörsta bilden: Gamla mastkranen uppfördes 1804 af sten, men användes icke numera - sedan 1874 är den ersatt av en fulare och modärnare. Andra bilden: Vasaskjulet, som i djäft monumentala linier reser sig mot himlen.Första bilden: framställer ett stycke af Alarmgatan på Västra udden en blåsig höstdag. Andra bilden: återger ett typiskt äldre Karlskronahus, Amiralitetstorget 11, med sina ganska spetsvinkliga gaflar.Avsnittet om Karlskrona avslutas med den här flöjeln från tornet på gamla sjukhusmuren från 1750 och orden "Och på den stora stentrappan mot rådhuset ha stadens gamla män och kvinnor hvarje löfmarknad suttit och gladt sig åt folkvimlet och midsommargrönskan alltsedan Gustav III:s dagar, och kanske tänkte de fordom på den gamla, nu bortsprängda inskriften i berget utanför kofferdivarfvet: EHVAD THU GIÖR SÅ TÄNK PÅ ÄNDAN SÅ GIÖR THU ALDRIG ILLA:"

Det du Ingegerd! Det låter som ett uttryck i din smak. Tack gossar för I sjongde!

VISBYVi se Norra Murgatans små låga, innanför ringmuren hopgyttrade hus, öfver hvilka det Dalmanska tornet monumentalt höjer sig mot en tung junihimmel. En bild full af äkta och stark medeltidsstämning. Akvarell af A. T. Gellerstedt.

NYKÖPINGDet torn, som på bilden höjer sin bastanta kub på sluttningen vid ån, uppfördes 1716 (men är till sin stomme det västra, s.k. konungatornet från Karl IX:s dagar). Det skulle då begagnas till spannmålsmagasin i 8 våningar.
Morfar, vad hade du egentligen för dig där i stadsarkivet i Nyköping?

TORSHÄLLAFörsta bilden: I rådhusets torn har placerats ett gammalt urverk som förr haft sin plats i kyrktornet, samt en mindre ringklocka för allarmering af allmänna brandstyrkan. Andra bilden: visar den idylliska plats, där Birgersgatan mynnar ut i den krökande Storgatan.

SIGTUNA
På bilden ses S:t Per resa sin ruin midt i det lilla bylknande komplex, som bildas af prästgården och dess utbyggnader.

Det här är till vännen MarieSofie Cyborg som bor i Sigtuna!Drakeska gården.Den här bilden, fasten lite svag, tillägnar jag mina trädgårdsvänner. (Klicka på den så blir den lite större och tydligare.) Det kanske kan vara roligt att se en trädgårdsplan från förra sekelskiftet...

GÄFLETräpilastrarna och stuprännorna gåfvo åt de små tvåvåningshusen på Drottninggatan en viss vertikal sträckning, behagligt uppvägd af de utspringande fritrapporna och bodarnes pittoreska kanonviskor.
Bild 2 visar ett stycke af hamnen före 1869 års stora brand.

På det hela taget. En ganska underbar liten bok!

Kommentarer

  1. Hej

    Samtliga häften finns på www.scanlibris.com om du är intresserad.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Det är alltid lika spännande att få veta vad någon tycker. Markera Namn/URL om du inte har något Google- eller Bloggerkonto. Har du ingen URL så räcker det att fylla i namn. Eller alias. Du kan vara anonym också om du vill.