Tjolöholm - kyrkan

_DSC0118k

Fru Blanche Dickson var djupt religiös och ville inte att hennes anställda skulle ha långt till kyrkan. Därför lät hon bygga en slottskyrka alldeles bakom den lilla arbetarbyn vid slottet.

_DSC0119k

Av någon anledning engagerades inte Lars Israel Wahlman, som ritat både slottet och arbetarbostäderna, som arkitekt till detta bygge utan göteborgsarkitekten Hans Hedlund.

_DSC0120k

Resultatet blev en skotsk kyrka - släkten Dickson stammade från Skottland och fru Blanche växte upp där - i grovhuggen granit med det för brittiska kyrkor så typiskt avhuggna tornet med krenelering.

_DSC0121k

Kyrkan är ekumenisk, alltså öppen för alla kristna trosbekännare, och numer populär som dop- och vigselkyrka.

_DSC0123k

Kyrkan stod klar 1904 och användes fram till 1950-talet. Efter det började den förfalla. I början av 1990-talet påbörjades renoveringsarbeten och kyrkan kunde återinvigas 1994.

Kommentarer