Gräfsnäs slottspark

_DSC0424sp

I början av 1800-talet anlade Gräfsnäs dåvarande ägare Johan Gripenstedt en engelsk park runt slottet med flera ädla lövträd som exempelvis ek och ask, rödek, lönn, lind samt en märklig variant av storvuxen asp.

_DSC0427sp

Vad som också var märkligt var att vattnet till kanaler och dammar runt om i parken kom från den här lilla forsen. Men vi kunde inte se varifrån forsen hämtade sitt vatten. Det måste ha funnits ytterligare en damm med underjordisk kanal betydligt längre upp. Effektfullt var det i alla fall.

_DSC0412sp

_DSC0411sp

För övrigt var ljuset så där grönskimrande vackert som det kan vara om sommaren i engelska parker där inte ett enda barrträd skuggar och dystrar till.

_DSC0410sp

I sorlet från den lilla forsen vid Bjärke hembygdsförenings skvaltkvarn stod vi bra.

_DSC0381sp

Kommentarer