Uppdrag - Klimat

Naturhistoriska riksmuseet fanns också en brett upplagd och pedagogisk utställning om människans klimatpåverkan och hur vi ska kunna ha möjlighet att lösa det problemet. Den var spännande och välgjord och gav många aha-upplevelser och tankeställare.Kommentarer