Gunillaklockan

gunilla

BÄGGE
Hör, hör slottsklockans toner i stilla kväll!
Ack, som änglar de sväva från rymden ned;
mana till bön och på darrande vingars par
föra bävande den upp till Allfaders tron.

GLUNTEN
O, när hör jag väl åter er skära klang?
Kanske aldrig? Mig tycks, att I ljuden så.

BÄGGE
Ack, men för alltid från er en förklarad ton
lever djupt i min själ, varhelst min kosa bär.

Text av Gunnar Wennerberg; Glunt nr 27, Slottsklockan.

Det finns väl inte en uppsalabo som inte känner till och har hört eller sett Gunillaklockan. Här uppe på slottsbacken har mina föräldrar stått mången Valborg och sett studenterna yra, glada och vårrusiga tumla kring i backarna. Själv har jag aldrig sett den. Förrän nu. En ljuvlig majkväll i solnedan.

Men varför heter den Gunillaklockan?

Jo, det var nämligen så att klockan 1588 skänktes av drottning Gunilla Bielke som var Johan III:s andra hustru. Troligen var den från början avsedd för slottskyrkan, men kom istället att användas som klocka för slottets urverk. Efter den stora slottsbranden 1702 hamnade klockan i öppen klockstapel på bastion Styrbiskop som vårdklocka.

Att vara vårdklocka innebar att hon ringde in folket på kvällen och ut dem igen på morgonen.

Godnatt- och godmorgonklocka.

Men varför heter bastionen Styrbiskop?

Kommentarer

Populära inlägg