Inlägg

Visar inlägg från juli, 2011

Floran i färg – vad man finner vid vägkanten

Bild
Ungefär tre gånger om dagen går jag samma vägsnutt med hunden när jag är på vår gård i Bohuslän. En tämligen vanlig liten väg med skog på ena sidan och åkrar på den andra. Länge har jag tänkt att jag ska dokumentera de blommor som växer utmed dess kanter, och nu har jag gjort det. En vanlig svensk julidag anno 2011. Samtidigt vill jag slå ett slag för den utmärkta Virtuella floran, www.linnaeus.nrm.se Miraklen finns oftast inte vid horisonten, utan troligtvis alldeles framför våra fötter… Gulvial, Lathyrus pratensis L . Kan förväxlas med Käringtand, men eftersom Käringtand saknar klängen och denna alldeles tydligt har det, så säger jag Gulvial.   Den så här års allestädes närvarande Mjölken, Chamaenerion angustifolium  (L. ) eller Rallarrosen som den också kallas, eftersom den gärna växer på sandig mark, exempelvis banvallar. En favorit.   Älggräs, Filipendula ulmaria (L.) Maxim . Växer i myckenhet runt vår gård. Doftar. Gillar. Och här kommer Käringtanden, Lotus

Gunnebo - villan som blev ett slott

Bild
Sista anhalten på min och syster Ninnas härliga husbilsresa den här gången var Gunnebo slott utanför Göteborg. Det lilla träslottet som på 1700-talet byggdes som en mondän sommarvilla i Palladios stil och som lämnades att förfalla efter ägarens konkurs. Byggherre var grosshandlare John Hall och han anlitade stadsarkitekten i Göteborg, Carl Wilhelm Carlberg , för att rita villan, som stod helt färdig först 1800. Carl Wilhelm Carlberg hade besökt Italien och där blivit helt fascinerad av Palladios villaarkitektur med sina kolonner, terasser och symmetriska planlösning. Sonen och arvingen John Hall d.y. hade inte faderns affärsmannasinne, så det gick utför med både handelshus och sommarvilla. 1949 sålde de sista privata ägarna, två systrar Sparre, villan till Mölndals stad. Sedan dess har restaurering pågått i olika etapper, och idag skimrar åter villan som en liten pärla i en välskött och välbesökt park. Gunnebo har en egen välgjord och informativ hemsida , så jag nöjer mig me

Tjolöholm - kyrkan

Bild
Fru Blanche Dickson var djupt religiös och ville inte att hennes anställda skulle ha långt till kyrkan. Därför lät hon bygga en slottskyrka alldeles bakom den lilla arbetarbyn vid slottet. Av någon anledning engagerades inte Lars Israel Wahlman, som ritat både slottet och arbetarbostäderna, som arkitekt till detta bygge utan göteborgsarkitekten Hans Hedlund . Resultatet blev en skotsk kyrka - släkten Dickson stammade från Skottland och fru Blanche växte upp där - i grovhuggen granit med det för brittiska kyrkor så typiskt avhuggna tornet med krenelering. Kyrkan är ekumenisk, alltså öppen för alla kristna trosbekännare, och numer populär som dop- och vigselkyrka. Kyrkan stod klar 1904 och användes fram till 1950-talet. Efter det började den förfalla. I början av 1990-talet påbörjades renoveringsarbeten och kyrkan kunde återinvigas 1994.

Tjolöholm - allmogebyn i tidens anda

Bild
Ett stenkast från Tjolöholms slott ligger arbetarbostäderna som paret Dickson också lät arkitekten Lars Israel Wahlman rita. För att förstå att de ser ut som de gör, måste man känna till i vilken anda de var skapade. Bostadsförhållandena för arbetsfolk vid den här tiden var tämligen urusla och någon som reagerade väldigt starkt på detta var Ellen Key , som i sin lilla skrift "Skönhet för alla" (1899) skrev om att skönhet måste vara tillgänglig för alla, oavsett ställning eller ekonomiska tillgångar. "En människa mår bättre, blir vänligare och gladare ifall man i sitt hem möter vackra former och färger på de ting man omger sig med." Hon hade varit på Stockholmsutställningen 1897 och sett Carl Larssons tavlor från Sundborn och blivit väldigt inspirerad av det rena, ljusa hemmet. Ellen Key och Karin och Carl Larsson prenumererade på The Studio, den brittiska tidskriften för konst och inredning, som gavs ut av Arts & Crafts-rörelsen med William Morris