Inlägg

Visar inlägg från september, 2011

Radio

Bild
Radio Electronics Radio News

Sagan om Confidencen - en doft av teater

Bild
Jag är med i en konstförening. En konstförening som gör många spännande, lärorika, udda och roliga nedslag i kulturvärlden runt om i stockholmstrakten. Jag brukar ofta märka en förväntan bland medlemmarna inför våra visningar, men den här gången - när vi skulle besöka Confidencen på Ulriksdal - var faktiskt förväntan så hög att den nästan gick att ta på. Den doftade. Doftade tiljor, teatersmink och mångårig historia. Och det som lockade var att få se de spännande lokalerna som väckts upp ur sin törnrosasömn och får se prinsen som kysste dem till liv. Förlåt. Jag menar prinsessan... Prinsessorna. Sagan om Confidencen börjar den 17 november 1976, när Kjerstin Dellert , på inbjudan av prinsessan Christina, öppnade dörrarna till Ulriksdals gamla slottsteater. Föga anade hon att där låg Sveriges äldsta rokokoteater som i över två hundra år legat i dvala och bara väntade på att väckas till liv. Ulriksdals Slottsteater är Sveriges äldsta bevarade (rekonstruerade) teaterinter

Hassmosse och Emörn

Jag fick mig ett gott skratt för en tid sedan när jag via Stationsvakts blogg hittade till Patent och registrerinsverkets efternamnsförslagsskapare . (!) Om man tröttnat på sitt vanliga tråksonnamn kan man gå in på denna fantasifulla sida och... vips! skapa sig ett nytt. Man väljer förled och efterled och maskinen svirrar en sekund och spottar sen ur sig ett antal förslag. Är man nöjd med förslaget är det bara att klicka på det för att skicka in ansökan om namnbyte. Jag var bara tvungen att låta underverket slumpa lite åt mig, trots att jag är alldeles ypperligt nöjd med mitt förefintliga efternamn. På kul valde jag Hass- och Em- som förled efter hundarna Hassel och Emser. Så klickade jag i ett par till bara för att: Hass- Em- Vigg- Nill- Så var det dags att välja efterled och där fanns som vanligt alla dessa svenska naturrelaterade ord som vi älskar att heta, s

Sjömansinstitutet

Bild
Den är känt som Sjömansinstitutets hus, den här tegelborgen vid Stadsgården i Stockholm. Men vänta nu… Vad är det som sitter i toppen på tornet? Är det inte ett lok? Jo, det är just vad det är. För det här huset byggdes ursprungligen som stationshus och ändhållplats för Saltsjöbanan . Det byggdes 1913-1914 av Järnvägs AB Stockholm-Saltsjön och ritades av arkitekterna Axel Anderberg och M Hedlund. Nerifrån Stadsgården är huset åtta våningar högt och från Katarinavägen tre, eftersom Katarinavägen ligger så mycket högre. Jag har länge sneglat på det här huset när jag gått förbi och en eftermiddag för ett tag sedan tog jag och bloggvännen Staffan en tur dit. Jag tycker som vanligt att det är kul att gå två bloggare till ett ställe och fotografera. Även om motivet är detsamma, ser man alltid olika saker. Det här jugendhuset är helt otroligt i sin himlasträvan. Tegel och sten - ändå tycks det streta uppåt. Vilken omsorg om materialen och vilken respekt för yrkesskicklighet. Gil

Professorsvillorna på Experimentalfältet

Bild
I mitten på mars i år besökte jag Frescati, området där Stockholms universitet idag huserar. Innan Stockholms universitet hamnade här ute på Norra Djurgården låg Kungliga Svenska Landtbruksakademien här, från 1816 ända till 1940-talet, med sina försöksodlingar, testträdgårdar, växthus och mönsterjordbruk. Arkitekten Lars Johan Lehming fick i början av 1900-talet i uppdrag att rita bostäder åt professor, föreståndare och assistenter på den då bildade Centralanstalten , som hade i uppdrag att bedriva forskning och experiment åt jordbruksnäringen. Under åren 1906 och 1907 uppfördes sju villor i jugendstil i den lilla södersluttning som en gång utgjorde Laduvikens förbindelse med Brunnsviken. Lehming var, som så många andra arkitekter på den här tiden, inspirerad av den engelska Arts and Crafts-rörelsen och han hade också rest runt och studerat gammal, inhemsk byggnadskonst i bland annat Sverige, England, Tyskland och Italien. Kvar idag finns endast en av dessa fantastiska villor, v