Uddevalla - Jakob TrahnsgatanAlldeles runt hörnet från Flickskolan i Uddevalla ligger Jakob Trahnsgatan med sina pittoreska hus från förra sekelskiftet.
Jakob Trahn kom från Tyskland 1834 och var en herre som kom att betyda en hel del för Uddevalla. Så pass mycket att han fick en gata uppkallad efter sig. Han var till exempel fabrikör på stadens lilla sockerbruk som producerade toppsocker och sirap.Husen, med sina burspråk och balkonger, är välhållna. Gatan är belagd med knott (smågatsten) och hela miljön känns som en stillsam oas i staden.
Det är fasaderna mot bakgården och Flickskolan som har de fantasifulla tornen och balkongerna. Mot gatan ter sig husen tämligen lugna och sansade.Här är stilla. Fjärran ter sig stress och jäkt. Trastarna sjöng i buskagen och solen på nedgång silade in mellan husen. Ett fönster stod öppet mot gatan och man kunde ana svag musik där inifrån.För ett ögonblick stod tiden stilla... en lördagskväll i Uddevalla.


Kommentarer