April


Les Très Riches Heures du Duc de Berry. Avril

Gräsmånad haver 30 dagar och solen löper i Oxen.

Gräsmånad säger:

April månad kallar man mig.
Att plöja och så lärer jag dig.
Jag åderslår nu min median,
att jag min sundhet hava kan.

I april månad skall man bruka en god drick; rättika och kabutz skall man icke överflödigt bruka. Uti oxen är gott att göra bröllop, att avvänja barn, att bygga, köpa och sälja. Gott är att så och plantera.


Kommentarer