Vi behövs visst...

Musik kan vara noter på ett papper, en roman kan vara trycksvärta. Men något fattas när musiken bara är noter och romanen enbart bokstäver: klangerna, meningen, sammanhanget förverkligas bara när någon lyssnar eller läser.

Är det kanske så med allt annat i universum?


Peter Nilson, ur Solvindar, sidan 169.

Kommentarer