Spegling?

Det är något fascinerande och fantastiskt i tanken att vår hjärna skulle kunna vara en kvantdator: att hjärnan själv skulle kunna vara en spegel av vårt mångfaldiga och mångtydiga universum.

Peter Nilson, ur Solvindar, sidan 176.

Kommentarer