Sfärernas musik

Musiken är faktiskt en spegel av den ordning och det kaos som bygger upp universum.

Universum fungerar enligt matematiska mönster som skulle kunna vara musik, men vi kan inte höra den en enda sekund, hur ivrigt vi än lyssnar.

Peter Nilson, ur Solvindar, sidan 221.

Kommentarer