Återspegling

Dessa enkla fakta att vi lever i ett tredimensionellt rum och att tiden är mycket olik rummets dimensioner hör till de djupaste, mest elementära villkoren för vår existens...

Universums egenskaper är en återspegling av att vi finns.

Just sådan världen är måste den vara, annars skulle vi inte existera.

Peter Nilson, ur Solvindar, sidan 156.

Kommentarer