söndag 12 oktober 2008

Återspegling

Dessa enkla fakta att vi lever i ett tredimensionellt rum och att tiden är mycket olik rummets dimensioner hör till de djupaste, mest elementära villkoren för vår existens...

Universums egenskaper är en återspegling av att vi finns.

Just sådan världen är måste den vara, annars skulle vi inte existera.

Peter Nilson, ur Solvindar, sidan 156.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Det är alltid lika spännande att få veta vad någon tycker. Markera Namn/URL om du inte har något Google- eller Bloggerkonto. Har du ingen URL så räcker det att fylla i namn. Eller alias. Du kan vara anonym också om du vill.