Jag kände det på mej...

Som materiella varelser representerar vi astrofysikens och atomfysikens lagar, materien och kraftfälten. I någon mening måste det vara så även när vi tänker, fantiserar, diktar och forskar.

Vårt medvetande, våra tankar och alla förnimmelser som ryms i vår själ har något att berätta om universum.

Peter Nilson, ur Solvindar, sidan 71.

Kommentarer