Jorden är unik...

...och ändå representerar den villkor som är giltiga överallt, i alla vintergator.

Det är ingen skillnad mellan naturlagarna här på jorden och de som gäller i kvasarer och galaxer på tio miljarders ljusårs håll, tio miljarder år före nuet.

Samma grundämnen finns i alla stjärnsystem. Naturens ordning, som vi avslöjar i jordiska laboratorier, är samma ordning som formar hela universum.

Peter Nilson, ur Solvindar, sidan 59.

Kommentarer