Augusti

The_Harvesters

Pieter Bruegel d.ä. Skördefolk, olja på trä, 1565

Månadens HSB 30 år: Stockholm, Gubbängen

hsb_aug

Vid Gubbängens centrum – Lingvägen och Gubbängstorget – ligger dessa hus. Lägenhetsplanen är ovanlig; kök – vardagsrum går rakt igenom huset och sovrummen – sånär som på ett “uthyrningsrum” nås genom vardagsrummet. Arkitekt HSB:s Riksförbunds Arkitektkontor/G Ewerth, K Pinomaa, C Strehlenert.

ax

Rötmånan dåsar sig fram

Rötmånan dåsar sig fram i Hundstjärnans brinnande tecken;
allting står visset och torrt, förfallet, dammigt och kvalmigt,
hettan oss pressar till sömn och flugorna sticka en vaken,
daliorna sloka på stjälk och astrarna digna mot jorden ...
Brunnarna sinat ut och marken har spruckit av torkan ...

Då rullar opp uti ost de tornande blåsvarta åskmoln,
blixt bröstar av! Det blir tyst en sekund! Och det mullrar och rullar,
manglar och ranglar! Och så med en knall utav grova kanoner
fönsterna skallra av skrälln och spjällen de dallra i skorsten.

Åskregnet öser nu ner ur svartblåa molnen i zenit,
byarna blåsa så barskt på de piskade fjärdarnas böljor,
mänskorna fly uti skjul, de stänga då dörrar och fönster,
fåglarna krypa i lä av de ristade björkarnas stammar,
fiskarna sänka sig ner förskrämda till djup och till grynnor…

Då är det bardalek uppi luften, på jorden, i vattnet;
sedan så lugnar det av; likt krutröken efter bataljen
molnen de rulla sin kos, det blir klart, det blir stillt i naturen,
solen begynner igen att lysa, värma och bränna.

August Strindberg

Illustration Ann Margret Dahlquist-Ljungberg

Månadens husdjur

76. BELGISK JÄTTEKANIN. Detta är den mest storvuxna av alla kaninraser (vikt 6-9 kg) men den är ganska krävande och icke särdeles härdig. Öronen är mycket stora och upprättstående. Den vanligaste färgen är järngrå, men nästan alla färgtyper förekommer. Pälsen är något gles med lång och mjuk bottenull.

77. VIT JÄTTEKANIN. Denna ras härstammar från Tyskland. Den skiljer sig från belgisk jätte huvudsakligen beträffande färgen, som är helvit med röda ögon (albino). Vikt omkr. 7 kg.

Läs mer om böckerna jag hämtat materialet ur

Kommentarer