RimfrostMed alla träd i dessa dagar fullständigt täckta av rimfrost, kunde jag inte låta bli att söka lite på ordet rim. Rim i betydelsen dagg. Det första som slog mig var den gamla strofen ur folkvisan Herr Olof och älvorna - "Driver dagg - faller rim", numer oftast sjungen "Driver dagg - faller regn" (finns det överhuvudtaget någon som sjunger de här visorna idag?).

Den roligaste förklaringen hittade jag i Nordisk Familjebok från 1916.

Rimfrost uppkommer dels genom vattenångans kondensering på föremål, som afkylas genom värmeutstrålning, dels genom utfällning af dimma eller öfverkylda vattendroppar på kalla föremål. Vid vattenpartiklarnas beröring med de fasta föremålen, trädgrenarna m. m., sker en hastig och riklig isutfällning på dessa och detta företrädesvis på den sida, hvarifrån dimman kommer.På höga berg förekommer dylik dimfrost-bildning stundom i oerhörda massor. Dylik rimfrost fastnar i tjocka lager äfven på lodrätt uppskjutande föremål, t. ex. en stång, företrädesvis på vindsidan.

- Ett tredje slag af rimfrost är den, som utfalles på stenar, metaller m. m. efter en köldperiod, när fuktig, varmare luft kommer i beröring därmed. Detta fenomen framträder i smått, när ett dylikt föremål vintertiden utifrån intages i ett varmt rum.

Bokstafligen i ögonen fallande är fenomenet för en person, som med glasögon inträder ur vinterkylan i ett varmt rum. Likaså afsätter sig ett rimfrostlager vintertiden på fönsterrutorna i ett dylikt ej med innanfönster försedt rum.


Rimfaxe är den häst, efter hvilken Natt färdas öfver himlahvalfvet. Markens dagg troddes uppkomma af fradga, som dröp från Rimfaxes betsel. Namnet betyder "med rimfrost i manen".

Nordisk Familjebok, Uggleupplagan, 23 bandet. 1916.I den poetiska Eddan står att läsa:
Hrimfaxe heter den häst som drar
Natt till de goda gudar;
ur mulen dryper var morgon,
därav kommer dagg i dalar.


Att jag sedan inte kunde undvika att snubbla över den skönlockige Alf Kellin i filmen Driver dagg - faller regn från 1946 och att en god vän dessutom vrängde till hela titeln och jämt sa "Driver dagg - faller suddgummin", är två helt andra historier...

Kommentarer

  1. Tack för all kultur så här på kvällskvisten. Kul med både det ena och det andra! Liten komplettering av det mindre kulturella slaget: Driver dagg faller konjak. Underbart vackra bilder också!
    wv: chillyc!!

    SvaraRadera
  2. Lisette: Haha! Faller konjak! Jag undrar varför just den här strofen lockat ill så många omskrivningar...

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Det är alltid lika spännande att få veta vad någon tycker. Markera Namn/URL om du inte har något Google- eller Bloggerkonto. Har du ingen URL så räcker det att fylla i namn. Eller alias. Du kan vara anonym också om du vill.