L'ecluse du Bassin de Chasse

_DSC0624

Tidigt på morgonen tog jag en promenad i omgivningarna runt ställplatsen i Honfleur, dels för att rasta hunden och dels för att utforska något märkligt jag sett skymten av dagen innan.

_DSC0626s

Någon sorts fördämning…

_DSC0627s

_DSC0625s

“Dès 1869 la ville de Honfleur pense a construire un noveau bassin pour lutter contre l'envasement persistant du port. l'ingenieur des ponts et chaussées eugene arnoux est charge de promouvoir ce projet qui va egalement interesser le president de la republique de l'epoque Adolphe Thiers.

Le projet arnoux est retenu. Les travaux commencent en mai 1875: digue d'enceinte, terassement, amenagement d'un aqueduc sous la jetee pour faire communiquer le futur bassin avec l'avant-port, porte nord-est, brèche de 127 m dans la digue, partagee en dix pertuis pouvant être obturés par des vannes, formant déversoir à hauteur variable.

Puis l'installation de l'ecluse de chasses demande un travail important. L'ecluse comporte des portes, des vannes, des treuils de manoevre.

Le 5 septembre 1881, au d'une ceremonie presidee par Leon Gambetta, president du conseil, le bassin de retenu est officiellement inauguré. Le fonctionnement donne pleine satisfaction. Deux a trois chasses par vives-eaux suffisent à maintenir navigable le chanel d'acces de l'avant-port. Un volume de 700 000 m3 peut être ainsi retenu, et la vase s'évacue.

Cette écluse constitue un tres bel ouvrage du XIX-ieme siecle, remarquable par son esthetisme et sa rarete, ses piles de pierres, ses murs de briques, ses portes d'acier et de chêne se fondent dans le paysage.”

För att öva min franska skrev jag av texten på skylten ovan, och Hussen hjälpte mig sedan med en kortfattad översättning:

“År 1869 började staden Honfleur planera för en ny bassäng för att bekämpa denständigt återkommande igenslamningen av hamnen. Väg- och vatteningenjören Eugene Arnoux blev ansvarig för projektet, som också kom att intressera den tidens franske president, Adolphe Thiers.

Arbetet med bassängen påbörjades i maj 1875 med fördämning, inkapsling, terrassering och grävning av en kulvert under piren. Därefter installerades dammluckorna med sina ventiler och vinschar för styrning.

Den 5 september 1881 invigdes utjämningsbassängen vid en officiell ceremoni ledd av styrelseordföranden Leon Gambetta.

Installationen visade sig fungera väl. Två eller tre spolningar med väl flödande vatten visade sig tillräckligt för att hålla tilloppskanalen farbar. En volym av 700 000m3 kunde hållas, och leran kunde därigenom spolas bort.

Denna sluss är en mycket vacker konstruktion från artonhundratalet, anmärkningsvärt ovanlig med sina stenbyggnationer, tegelmurar och luckor av järn och ek som väl smälter in i landskapet.”

_DSC0628s

Detta är alltså inte en sluss i den betydelsen att den släpper igenom båtar från en vattennivå till en annan, utan snarare en sorts utjämningsbassäng, som kunde fyllas på med vatten för att därefter släppa ut det igen och hålla hamnbassängen utanför fri från slam.

_DSC0629s

Det har inte varit helt enkelt att utläsa funktionen, och de tekniska benämningarna för saker och ting har också varit svåra att tyda. Så betyder till exempel det franska ordet chasse i det här fallet inte jakt som det brukar, utan snarare vattenström, flöde eller spolning.

_DSC0631s

Hur som helst är det en häpnadsväckande konstruktion. Full med järnstänger, kedjor, inspektionsluckor, hävarmar och kugghjul. Jag hade gett en hel del för att få se den i bruk, men någonting säger mig att den inte används längre.

_DSC0630s

Kan det vara all rost?

_DSC0632s

Det ser helt enkelt inte ut som om dessa kugghjul och kedjor inte rasslat eller snurrat på bra länge. Kanske styrs vattenflödet till och från dammen numer på annat, modernare vis.

_DSC0633s

I vilket fall som helst är det lite tragiskt att se hur allt bara står och rostar sönder.

Platsen ligger dessutom en bra bit från turiststråken, och verkar heller inte särskilt välbesökt. En gammal farbror stod och metade nedströms dammen när jag kom dit. Jag sa Bonjour och fortsatte med min dokumentation. Han nickade och fortsatte med sitt.

_DSC0634s

De två sidobyggnaderna står också på ruinens brant; sprickor i teglet, trasiga tak och grönska i takrännorna.

Jag säger bara -Snälla, ta hand om! Detta är ett teknik- och byggnadsminne synnerligen väl värt att bevara!

Kommentarer