Bobergs lilla observatorium

_DSC0358bo

Den andra stora anledningen till att jag besökte Skansen i helgen, var att jag ville förena två av mina stora intressen i livet; Ferdinand Boberg och astronomi.

Ferdinand Boberg hyste själv ett stort intresse för solar och planeter, blev med tiden en duktig amatörastronom och skänkte ett teleskop med tillhörande observatoriebyggnad till Skansen på sin 50-årsdag, den 11 april 1910.

_DSC0361bo

Han la ner stor möda på att få allt rätt; han läste på, korresponderade med Zeiss och reste själv ner till Jena för att kolla att det blev som han ville ha det.

_DSC0009bo

Så här skriver Boberg själv:

"Intresset för rymdens under utmynnade i en önskan att för den stora allmänheten möjliggöra observerandet av sådana föremål, och jag hade så småningom läst mig till och på papperet uppkonstruerat ett litet observatorium med aktningsvärd refraktor, parallaktiskt uppställd och med urverk, vridbar och öppningsbar kupol etc. samt genom korrespondens med Zeiss i Jena fått en beräkning på kostnaderna för en sådan anläggning, varvid jag som plats tänkte mig Skansen.

Då jag ej kunde själv bekosta hela anläggningen, som beräknades kosta 9.000 kronor, omtalade jag mitt förslag för två förmögna vänner, som lovade att bidraga med 3.000 kronor vardera, om jag åtog mig en lika stor post, och under villkor att de fingo förbli anonyma.

Givetvis antog jag med tacksamhet deras generösa erbjudande och det var för att i Jena hos Zeiss personligen se det instrument, varom jag korresponderat med firman, som jag i slutet av år 1909 reste dit ned på ett par dagar och definitivt gjorde upp affären.

Jag fick sedan tillstånd att uppföra den lilla byggnaden och kunde den 11 april 1910, på min femtioårsdag, till Skansen som gåva överlämna dess av mig uppförda och inredda observatorium.”

(Bobergiana, Anteckningar av och om Anna och Ferdinand Boberg, Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1958)

Det lilla observatoriet, avsett för allmänheten, blev populärt och användes ända fram till 1964. Bobergs refraktor lär sedan ska ha deponerats hos Stockholms observatorium.

_DSC0370bo

Huset har flyttats sen Bobergs tid. Lite längre ut på Skansberget bara och det renoverades till ursprungligt skick och nyinvigdes 1997.

Ett litet planetarium är numer anlagt utanför observatoriet. Planeterna är utförda i granit och mässing och skalenliga sinsemellan. Observatoriets kupol, som även den lär ska stämma i skala, är solen. Dock är inte avstånden mellan planeterna skalenliga.

_DSC0364bo

_DSC0366bo

Det var inte mycket jag kunde se när jag försökte kika in. Som vanligt är mina besöksmål stängda och tillbommade när jag kommer dit.

_DSC0372bo

_DSC0373bo

I staketet, som går runt den lilla observatorieparken, finns symboler för Zodiakens stjärnbilder. På bilden syns Kräftans tecken.

Hela platsen är välskött och fin och folk tyckte verkligen om att sitta på bänkarna i solskenet. Att kisa mot solen tycktes dock vara det enda i stjärnskådningsväg de ägnade sig åt, och jag verkade vara den enda som hyste ett genuint intresse för byggnaden, dess syfte och dess arkitekt.

Men vem vet…  Kanske finns det något “Bobergs Observatoriums Vänner” som träffas där vid jämna mellanrum och skådar upp i skyn. Om så är, vill jag bli medlem!

Kommentarer