Vattenkraftverken vid Industrilandskapet

_DSC1648il

Motala ström genom Norrköping, med sin fallhöjd på 18 meter, utnyttjades tidigt som kraftkälla för de fabriker som låg där. Först genom vattenhjul, senare genom turbiner och regelrätta vattenkraftverk.

del

Klicka på kartan för större bild. (Länk till hela kartan)

_DSC1653il

Här fanns bland andra Drags, Gryts övre och nedre, Långåsen, Kråkholmen och senare också Bergsbron-Havet och Holmen. Jag läste någonstans att här fanns inte mindre än 23 kraftverk, vart och ett kopplat till sin verksamhet.

_DSC1660il

Utskovet från Drags.

_DSC1661il

Vattenkraftverket Bergsbron-Havet nedströms Bergsbron stod klart 1923, och när det byggdes ändrade Strömmen för alltid sitt utseende. Kanaler och dammar byggdes, gamla strömfåran fylldes upp och igen och schaktmassorna kom att bilda en helt ny park nedanför kraftverket; Strömparken. Byggnaden ritades av Ivar Tengbom, arkitekten som även ritade konserthuset i Stockholm.

_DSC1707il

Dammen och kanalen vid Bergsbron-Havet.

_DSC1715il

Numer finns bara Bergsbron-Havet och Holmen kvar.

Kommentarer