Närgånget - Vårlök

vl1

Den här aprilskönheten är faktiskt något av en favorit och jag minns gulgröna mattor från min barndoms allé. Nedanför huset, alldeles vid bäcken.

vl2

vl3

Vårlöken - Gagea lutea (L.) Ker Gawl. – är, som hörs på namnet, en lökväxt vars oljerika frö sprids av myror. 

vl4

vl5

Lutea betyder gul och löken ansågs förr ätbar och kunde torkas och malas till mjöl. Månne det gick åt många stackars vårlökar till en enda bulle…

Kommentarer