April


Alphonse Mucha. Les douze mois, De tolv månaderna. Avril, Soleil! (sol!). Illustration från Magazine Cocorico, 1899.

Omslag från Magazine Cocorico. Avril 1902. Alphonse Mucha.

Cocorico var en fransk tidskrift som utgavs mellan åren 1898 och 1902. Den producerades av konstnären Paul-Émile Boutigny och innehöll många bilder från konstnärer i Art Nouveau-rörelsen, bland andra Théophile Steinlen och Alphonse Mucha.

Kommentarer