Svenska Turistföreningens Årsskrift 1909

November håller än så länge sitt järngrepp över landet. Förhärskande färg är grå och vad ska man blogga om? Jag gör en dykning i mina hyllmeter av Svenska Turistföreningens Årsskrift igen. Jag tycker det är så kul att se dessa gamla bilder, läsa de gamla ordväxlingarna och se hur det såg ut för hundra år sedan. Tidsdokument.

1

09_2

09_3

09_4a

09_4b

09_4c

09_5a

09_5

09_6

09_7

09_8

Och med vintern i antågande, kanske det kan vara på sin plats med lite fjällvett…

Då skidlöpning i fjälltrakterna vid längre färder kan vara förenad med faror, som den oerfarne ofta är benägen att underskatta, hafva undertecknade föreningar beslutat offentliggöra nedanstående råd, som ingalunda äro afsedda att afskräcka från det härdande, friska vinterlifvet i fjällen, utan endast att framhålla de nödvändiga förutsättningarna för ett godt resultat.

 1. Begif dig aldrig på längre färder till fjälls utan att äga tillräcklig färdighet och träning! Kom ihåg att fjällfärderna kräfva vida mera öfning och ansträngning samt större kroppskrafter än vanlig löpning.
 2. Märk att bästa årstiden är efter midten af februari. Under förvintern är dagen kort, kölden ofta stark, stormar vanliga, snön ofta lös och djup.
 3. Beräkna rundlig tid for turen! För mycken brådska minskar både nöjet och nyttan och kan stundom föranleda ödesdigra vågspel. Starta tidigt, gå tidigt i säng.
 4. Löp aldrig ensam i fjällen, ej heller i för stort sällskap, högst 3 a 4. Skilj dig aldrig från ditt sällskap.
 5. Låt bli att färdas efter mörkrets inbrott, om det kan undvikas.
 6. Gif dig aldrig ut på tur, då snöstorm synes hota. Rådfråga barometern! Om den faller ett par millimeter i timmen medan du är i kvarteret, så blir det vanligen snöstorm.
 7. Telefonera om din affärd till den plats dit du ämnar dig, så att du blir uppsökt om olycka inträffar.
 8. Gör ingen svårare eller längre tur utan kunnig lots! Hänvänd dig till våra ombud för upplysning om sådana.
 9. Lyd alltid lotsens råd. Han har ofta lifslång erfarenhet, och du underskattar lätt svårigheterna. Övertala honom icke till något, som han afråder. På honom hvilar ansvaret.
 10. Belasta aldrig lotsen med för stor börda. På honom beror ofta en lycklig utgång af färden. Inberäknadt egen packning bör han ej hafva tyngre ryggbörda än 15 kilo.
 11. Sörj noggrant for lämplig utrustning före affärden. Tag varma men ej tunga kläder med reservplagg för kallare väder, såsom skinntröja eller sweater, samt vindkläder af lätt luft- och vattentätt tyg. Varm och vid fotbeklädnad - dubbla par strumpor, rymliga, sulade pjäxor. En lätt mössa och en tjock, som går ned öfver öronen, samt en baschlik. Beräkna noggrant en lämplig proviant, som räcker någon dag längre än färden är afsedd att vara. Skaffning bör ske hvar tredje timme, åtminstone för ungdom. Medför kompass. karta, hvisselpipa, näfver och tändstickor, fickbarometer, lätt handyxa, slidknif, elektrisk ficklampa, skidvallning samt blå glasögon. Se till att skidorna äro hela. Undersök grundligt att bindningen är stark och tål kraftig påkänning. Medtag på längre färder en lina, med hvilken man länkar sig samman i händelse af svår snöstorm.
 12. Rekvirera från någon af undertecknade föreningar, adress Stockholm, utförliga, kostnadsfria anvisningar för lämplig utrustning.

Svenska Turistföreningen. Föreningen för skidlöpningens främjande.

09_9

Den hvita natten

Under juli månad sistlidna sommar iakttogs flerstädes ett fenomen, som bestod uti en alldeles särskildt stark ljusning på natthimlen. Vid Stockholms horisont, där midnattstimmen äfven under den allra ljusaste tiden brukar sänka ett ganska starkt skymningsdok öfver naturen, rådde då nästan dagsljus. Ett egendomligt exempel på den ovanligt starka dagern är här återgifna fotografi, som togs den 2 juli kl. 11,45 på natten med samma bländare och exponeringstid som om fotografien skulle ha tagits på dagen. Bilden har välvilligt ställts till S.T.F:s förfogande af herr Th. Rosendahl: den är tagen från hans veranda och framställer ett parti af Edsviken vid Ulriksdal. Ljusstrimman midt på bilden härrör af en liten roddbåt.

Förklaringen till detta fenomen stod ej att läsa i årsskriften. De märkligt ljusa nätterna kom sig faktiskt av ett meteoritnedslag i Tunguska i Ryssland den 30 juni 1908.

09_1

Vinjetter och omslag är som vanligt gjorda av fröken Emmy Biberg.

09_10

Kommentarer

 1. Tack för den bilden från Centralbadet!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varsågod! Jag valde ut den just med tanke på dig! :)

   Radera
  2. Vänligt av dig Mirakel-Mira!

   Radera
 2. Åh, var särskilt noga med fickbarometern!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Icke att förglömma baschliken!

   Radera

Skicka en kommentar

Det är alltid lika spännande att få veta vad någon tycker. Markera Namn/URL om du inte har något Google- eller Bloggerkonto. Har du ingen URL så räcker det att fylla i namn. Eller alias. Du kan vara anonym också om du vill.