December


Alphonse Mucha. Les douze mois, De tolv månaderna. Décembre La gelée (frosten). Illustration från Magazine Cocorico, 1899.

Omslag från Magazine Cocorico. December 1898. Alphonse Mucha.

Cocorico var en fransk tidskrift som utgavs mellan åren 1898 och 1902. Den producerades av konstnären Paul-Émile Boutigny och innehöll många bilder från konstnärer i Art Nouveau-rörelsen, bland andra Théophile Steinlen och Alphonse Mucha.

Kommentarer