Juni


Alphonse Mucha. Les douze mois, De tolv månaderna. Juin, Le Chant du Rossignol (näktergalens sång). Illustration från Magazine Cocorico, 1899.
 
Omslag från Magazine Cocorico. Juin 1899. J. Möller eller Müller.

Cocorico var en fransk tidskrift som utgavs mellan åren 1898 och 1902. Den producerades av konstnären Paul-Émile Boutigny och innehöll många bilder från konstnärer i Art Nouveau-rörelsen, bland andra Théophile Steinlen och Alphonse Mucha.

Kommentarer